لیست انواع ماهی …

فیله سی باس 300 گرمی

99,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: ندارد استخوان درشت: ندارد وزن: 300 گرم

فیله سی باس 500 گرمی

85,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: ندارد استخوان درشت: ندارد وزن: 500 گرم

فیله قزل آلا 400 گرم

79,300 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: دارد استخوان درشت: ندارد

ماهی آمور

74,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: دارد استخوان درشت: دارد

ماهی حلوا سیاه

96,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: ندارد استخوان درشت: دارد

ماهی سی باس

115,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: ندارد استخوان درشت: دارد

ماهی قزل آلا

44,000 تومان
فلس: پاک شده استخوان ریز: دارد استخوان درشت: دارد